Om Salamon&Company

Uvildig rådgivning

Salamon&Company er et uafhængigt konsulentfirma, etableret i 2015, som yder uvildig teknisk og kommerciel rådgivning for private og offentlige virksomheder.
Vores rådgivning er centreret om Telefoni, Kommunikationsløsninger, IT-infrastruktur og IT-Drift. Rådgivningen dækker alt fra strategi, kortlægning, benchmark, markedsafdækning og udbudsmateriale til gennemførsel af EU-udbud, privat udbud eller tilbudsindhentning og efterfølgende leverancekontrol.

Erfaring og markedskendskab

Vi er et mindre konsulenthus, og det har helt klart sine fordele blandt andet i forbindelse med opstart og udformning af projekter, løbende ift. sparring og vidensdeling og agilitet i opgaveløsningen. Alle konsulenter kender hinanden efter et tæt fagligt samarbejde gennem 10-15 år. Vi er godt dækket ind kompetencemæssigt, da vi er tre eller flere konsulenter, som kan løse opgaver inden for vores faglige rådgivningsområder, med mange års erfaring og solidt markedskendskab. .

Markedsdialog og vidensopbygning

Vi anvender i høj grad markedsdialog i vores processer, hvor kunder, leverandører og producenter inddrages. En proces som sikrer en fælles referenceramme og samtidig løfter vores kunders vidensniveau, som derved opnår en vidensopbygning indenfor teknologiområdet.

Udbud

Salamon&Company har stor erfaring med udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførsel af udbud for private og offentlige virksomheder – vi har således rådgivet om de største aftaler på markedet indenfor telefoni, datakommunikation og hardwareindkøb. Vi håndterer hele indkøbsprocessen eller springer ind dér hvor kundens behov er størst.

Rådgivningsområder

Teleaftaler
Salamon&Company assisterer kunder i forbindelse med genforhandling og udbud af teleaftaler samt fakturakontrol. I vores rådgivning fokuserer vi ikke alene på pris, men også på forretningens behov og ydelsens kvalitet herunder mobildækning, indhold og kontrakt.
Grundlaget for vores rådgivning er, udover en behovsanalyse, en detaljeret kortlægning som anvendes til at efterspørge de rette abonnementer og ydelser samt til fastsættelse af targetpris som anvendes aktivt i en kommende genforhandling eller et udbud.

Telefonløsninger og kontaktcenter
Salamon&Company assisterer kunder med opstilling af strategiske og forretningsnære scenarier for fremtidig telefoni og efterfølgende eksekvering af en faseopdelt handlingsplan herunder udbud. I processen indgår IT-mæssige overvejelser herunder forretningens nuværende behov samt behov på længere sigt.
I opstillingen af fremtidigt scenarie indgår udnyttelse eller kapitalisering af allerede foretaget investeringer, understøttelse af medarbejderes mobilitet samt intern og ekstern kommunikation med kunder.

Unified Communications
Særligt i forbindelse med vores kunders understøttelse af fremtidens digitale arbejdsplads rådgiver vi om Unified Communications – UC – både på strategisk og praktisk niveau. Vi har erfaring med en bred vifte af producenter og deres bud på UC, men da mange af vores kunder bevidst eller indirekte har valgt en Microsoft First strategi har vi særligt fokus på Microsoft Skype for Business og Teams.

Infrastruktur (WAN, LAN og WiFi)
For Salamon&Company er datakommunikation ikke bare et spørgsmål om at flytte bit. Valget af datakommunikation og netværk er en strategisk og forretningsmæssig beslutning, da dette er grundlaget for enhver IT-anvendelse. Vi rådgiver både om strategi og praktik i forbindelse med anskaffelser og genforhandlinger af datakommunikationsaftaler på baggrund af erfaring fra en lang række kundeprojekter. I de strategiske overvejelser vil ofte indgå sourcingstrategi, driftsscenarier og fremtidssikring, uanset om det drejer sig om LAN, WAN eller WiFi for ikke at tale om netværkskomponenter.

Mobility
Mobility er et helt særligt fokusområde for Salamon&Company. Således har vi sat vores rådgivningsmæssige aftryk på de største telefoniaftaler i Danmark for at sikre, at kunderne får understøttet den forretningskritiske anvendelse af mobile enheder, uanset om der er tale om hjemmehjælpere eller sælgere. Vi rådgiver om strategi, sourcing og produktvalg inden for domænet, hvilket omfatter mobile device management (MDM), Samsung KME, Apple DEP etc.

IT drift
Drift af IT og IT-løsninger er altid et element i vores projekter, da en anskaffelse aldrig er komplet, når der skrives under, men først når løsningen er implementeret og i drift. På tværs af vores specialistområder rådgiver Salamon&Company om driftsydelser som en del af anskaffelsen, som en selvstændig anskaffelse eller som en del af en sourcingstrategi.

Konsulenter

Benjamin Salamon

Partner og konsulent

Email: benjamin@salamon.dk
Telefon: +4540616828

I løbet af Benjamins karriere har han rådgivet en bred vifte af både store og små offentlige og private virksomheder på tværs af brancher. Hans rådgivning omfatter IT-indkøb fra behovsanalyse, markedsafdækning og udbudsmateriale til gennemførsel af udbud og efterfølgende leverancekontrol. Han har senest assisteret de centrale indkøbsfunktioner i staten (Statens Indkøb) og kommunerne (SKI) med udbud af de største danske aftaler indenfor telefoni, datakommunikation, computere og tablets. Benjamin har tidligere bla. været ansat som konsulent og Vicedirektør i Netplan A/S samt i Arbejdstilsynet.

Jesper Haumann

Partner og konsulent

Email: jesper@salamon.dk
Telefon: +4526122155

Jesper er en særdeles erfaren konsulent med 20 års rådgivning om kommunikationsløsninger for konsulenthusene Devoteam og Netplan. Hans rådgivningsområder er centreret om teleaftaler, telefoni- og kontaktcenterløsninger samt Unified Communications i både strategisk og operationelt perspektiv. Som konsulent har Jesper særlige kompetencer i forhold til at identificere kundens forretningsmæssige behov og udfordringer, omsætte disse til operationelle strategier i forhold til løsninger og marked.

Thomas Dall-Arnesen

Partner og konsulent

Email: thomas@salamon.dk
Telefon: +4529916829

Thomas har gennem mere end 17 år arbejdet med strategi, behovsafdækning, kravspecificering, udbud og implementering af it-og teleprojekter. I 14 år af sin karriere har han arbejdet som konsulent i konsulenthuset Netplan og har derigennem opnået et indgående kendskab til de private og offentlige markeder for teleaftaler, WAN, telefoni- og kontaktcenterløsninger og datakommunikation. Thomas har gennemført mere end 50 EU-udbud og bevist gennem talrige, succesfulde projekter, at han kan projektlede opgavegennemførslen og sikre formulering af forretningens krav på et niveau og i en kvalitet, så kunden opnår den optimale løsning.

Søren W. Schou

Partner og konsulent

Email: soren@salamon.dk
Telefon: +4520924824

Søren har gennem mere end 20 år arbejdet som rådgiver for private og offentlige kunder inden for strategi, markedsanalyse, benchmarking, behovsafdækning, kravspecificering, udbud, kontraktforhandling og contract management af it- og teleprojekter. I de sidste 19 år af sin karriere har han arbejdet som rådgiver og teleanalytiker i konsulenthuset Netplan og har derigennem tilegnet sig en indgående ekspertise i forhold til de private og offentlige markeder for telefoni, WAN og kommunikationsløsninger i Danmark og de øvrige Nordiske lande. Søren har gennemført mere end +100 udbud og er ligeledes en af de mest anvendte benchmark’ere af større Nordiske tele- og dataaftaler.


Michael Gadgaard

Partner og IT-Contract Management Konsulent

Email: michael@salamon.dk
Telefon: +4553545334

Michael er Cand.merc.jur fra CBS og har 5 års erfaring fra rådgivningsbranchen, hvor han har rådgivet offentlige såvel som private kunder, blandt andet som Contract Management-konsulent for henholdsvis FalckEkdahl og Deloitte. Michael har specialiseret sig inden for kontrakt- og leverandørstyring og har stor erfaring med at yde juridisk og kommerciel rådgivning i forbindelse med kontraktudarbejdelse, implementering og kontraktstyring af forretningskritiske IT-systemer. Rådgivningen er altid med udgangspunkt i, at kontrakten skal løse kundens forretningsmæssige behov, hvilket skal sikres via en optimeret kontrakt og korrekt anvendelse af kontraktens relevante styringsmekanismer

Peter Andersen

Seniorkonsulent

Email: peter@salamon.dk
Telefon: +4527903045

Peter beskæftiger sig med udvikling, rådgivning og anskaffelser inden for telefoni-, omstillings- og kontaktcenterløsninger. Peter har mere end 25 års erfaring fra konsulenthusene Netplan og Devoteam. Fokusområdet er rådgivning omkring borgerkontakt- og kundeserviceløsninger til offentlige såvel som private kunder. Peter har stor erfaring i forhold til at identificere kundernes detaljerede behov og tekniske udfordringer og omsætte disse til effektive løsninger fx med behovsafklaringer, anskaffelser eller udbud, samt test og implementering

Kontakt

Adresse: Gråbrødretorv 6, 1154 København K

Telefon: +4532725260

E-mail: company@salamon.dk

CVR: 36996609